Getting Vacation Obligation Balance

Endpoint URL (POST):

Estonia: https://Palk.merit.ee/api/v1/getvacoblig

Elements for Vacation Obligation request:

APIMonthObject
Field Name

Type

Comment
ContractCodeStr 11Employee contract import code in Merit Palk system OR employee Personal ID code.
DateDateBalance Date

The result, if not empty:

EntryRowObject
Field Name
TypeComment
DaysUnusedDecimal 6.2EN: Unused annual vacation days in total.

All other objects will show other aspects of the calculation of vacation obligation balance or what is included in the total number of unused days.

-

ET: Kasutamata puhkusepäevad kokku.

Järgmised objektid annavad lisainfot päevade osas, kuidas kasutamata puhkusepäevade jääk saadi või mida see sisaldab.
AdDaysUnusedDecimal 6.2EN: Unused extended vacation days (included in DaysUnused).
Extended vacation is for employees with decreased working ability and underaged employees.

-

ET: Kasutamata pikendatud põhipuhkuse päevad, mis sisalduvad "Kasutamata puhkusepäevade kokku" arvu sees.
Pikendatud põhipuhkust saavad kasutada vähenenud töövõimega isikud ja alaealised.
DaysExpiredDecimal 6.2EN: Expired vacation days in total

-

ET: Aegunud puhkusekohustuse päevad kokku
DaysAcquiredDecimal 6.2EN: Acquired vacation days in total

-

ET: Saadud puhkusepäevad kokku
DaysObligationsDecimal 6.2EN: Vacation liability days in total.
Vacation liability days which employee has earned in total to Date.

-

ET: Puhkusekohustuse suurus kokku, mis töötaja on kokku etteantud kuupäevani töötamise ajal teeninud.
AdDaysAcquiredDecimal 6.2EN: Acquired extended vacation days (included in DaysAquired).

-

ET: Saadud/kasutatud pikendatud põhipuhkuse päevad, mis sisalduvad "Saadud puhkusepäevad kokku" arvu sees.
AdDaysObligationsDecimal 6.2EN: Extended vacation liability days (included in DaysObligations).

-

ET: Pikendatud põhipuhkuse välja teenitud kohustuse suurus, mis sisaldub "Puhkusekohustuse suurus kokku" arvu sees.

The main logic (“equation”) behind how Merit Palk calculates unused vacation days is:
Vacation liability days – acquired days – expired days = unused days (included extended vacations days).

The same vacation obligation balance can be found in Merit Palk > Absences > Detailed vacation liability report.

Example of the data:
“DaysUnused”: 2.84 (including AdDaysUnused 0.17)
“AdDaysUnused”: 0.17
“DaysExpired”: 0.00
“DaysAcquired”: 3.00 (including AdDaysAcquired 1.00)
“DaysObligations”: 5.84 (including AdDaysObligations 1.17)
“AdDaysAcquired”: 1.00
“AdDaysObligations”: 1.17

The same example data in report in Merit Payroll: